ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ NIC-NIDA

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานวิชาการ (บทความ/กรณีศึกษา) เพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development Administration (NIC-NIDA)

ภายใต้หัวเรื่องTurning Challenges into Opportunities toward SDGs, BCG and Inclusive Growth in the Global Economy

ในวันที่ 18 -19 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-17.30 น. ลงทะเบียนร่วมงานภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 Link https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdJBtYlrCw.../viewform...

ดาวโหลดรายละเอียดและรูปแบบการจัดส่งผลงาน http://conference.nida.ac.th/ 

Date: 
Monday, April 25, 2022 - 08:45