ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครทดสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้สมัครทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

การสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

การสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

ลงทะเบียนสมัครสอบ 1-8 ก.ย.2566  
ประกาศรายชื่อ/ห้องสอบ 14 ก.ย.2566    
วันที่สอบ 4 ต.ค.2566   
ประกาศผลสอบ 19 ต.ค.2566

ผลการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

นักศึกษาตรวจสอบในระบบสารสนเทศนักศึกษา

**ระบบสารสนเทศนักศึกษา http://trang.sis.rmutsv.ac.th/

* แจ้งเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษา *

ประกาศรายชื่อผู้สมัครทดสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้สมัครทดสอบสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

ับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ผู้ที่สนใจ สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารสามารถติดต่อสอบถามและยื่นเอกสาร ณ แผนกกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตตรัง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปี ๒๕๖๗

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง กำหนดการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปี ๒๕๖๗
ให้แก่นักศึกษาชาย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
 

กฎหมาย PDPA เบื้องต้น

ความรู้ ความเข้าใจ กฏหมาย PDPA เบื้องต้น โดยสามารถศึกษาได้ ตามเอกสารแนบลิ้งค์นี้

ปฏิทินการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2566

smiley1. สอบ RMUTSV TEST 1/2566    
ลงทะเบียนสมัครสอบ 12-20 ก.ค.2566
ประกาศรายชื่อ/ห้องสอบ 26 ก.ค.2566
วันที่สอบ 9 ส.ค.2566
ประกาศผลสอบ 23 ส.ค.2566

เชิญชวนร่วมอบรมแนวทางการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์และการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

งานวิทยบริการและสารสนเทศ ได้จัดโครงการฝึกอบรมแนวทางการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์และการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 14- 15 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่สนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียนได้ที่ 

ขอเชิญชวนอาจารย์เสนอรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการในห้องสมุด

ขอเชิญชวนอาจารย์เสนอรายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการในห้องสมุด ตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤษภาคม 2566 โดยการเสนอรายชื่อผ่านระบบ e-library ได้ที่เว็ปไซต์ https://elib.rmutsv.ac.th/