ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

กำหนดการให้กู้ยืมในระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 1/2563

ผู้กู้ยืม กยศ. (รายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่) และ กรอ. รายเก่าย้ายสถานศึกษา ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ  e-studentloan

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563  พร้อมปริ้นออกจากระบบเพื่อแนบกับแบบคำขอกู้ยืน

ดาวโหลดแบบคำขอกู้ยืม

Date: 
Friday, May 1, 2020 - 10:45