ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

รายชื่อนักศึกษา ทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศ (IC3) (ลงทะเบียนสอบวันที่ 10-14 เมษายน 2563)

 

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาสอบIC3  


หมายแหตุ ลงทะเบียน วันที่ 10-14 เมษายน  2563   คลิกเข้าลงทะเบียน

              ตรวจสอบรายชื่อ 15 เมษายน 2563

              สอบวันที่ 15-16 เมษายน 2563  

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์   https://www.facebook.com/itrmutsv/

 

Date: 
Monday, April 13, 2020 - 16:15