ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศตารางสอบทับซ้อนกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ประกาศตารางสอบทับซ้อนกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562

เริ่มสอบช่วงเช้า  08.00 น.

เริ่มสอบช่วงบ่าย 12.00 น.

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Thursday, January 16, 2020 - 17:30 to Tuesday, March 17, 2020 - 17:30