ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ขอให้นักศึกษาตรวจสอบตารางสอบ หากมีทับซ้อนให้แจ้งสอบทับซ้อนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มกราคม 2563

เช้า  เริ่มสอบ 08.00 น. เป็นต้นไป

บ่าย เริ่มสอบ 12.00 น. เป็นต้นไป

Date: 
Friday, January 10, 2020 - 19:45 to Tuesday, March 10, 2020 - 19:45