ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ีประจำงานพัฒนานักศึกษา สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Monday, September 28, 2015 - 11:45 to Wednesday, October 7, 2015 - 11:45