ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เปิดรับสมัครตำแหน่ง : พนักงานประมงพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา

 

ประกาศ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เปิดรับสมัครตำแหน่ง : พนักงานประมงพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา

 

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Thursday, September 14, 2023 - 09:45