ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานประจำแฟลต สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง จำนวน 1 อัตรา

วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานประจำแฟลต สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง จำนวน 1 อัตรา

Date: 
Tuesday, September 12, 2023 - 06:45 to Wednesday, September 20, 2023 - 06:45