ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา

Date: 
Wednesday, August 3, 2022 - 09:15 to Wednesday, August 31, 2022 - 09:15