ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จำนวน 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Tuesday, July 26, 2022 - 11:30 to Monday, August 8, 2022 - 11:30