ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภาคสนาม จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภาคสนาม จำนวน ๑ อัตรา

Date: 
Tuesday, July 5, 2022 - 16:00 to Wednesday, July 20, 2022 - 16:00