ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๑ อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๑ อัตรา

Date: 
Tuesday, June 28, 2022 - 15:00 to Wednesday, July 6, 2022 - 15:00