ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศรับสมัครตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๑ อัตรา

ประกาศรับสมัครตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๑ อัตรา

Date: 
Wednesday, June 1, 2022 - 09:00 to Monday, June 20, 2022 - 09:00