ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2562-2563 ณ วิทยาเขตตรัง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2562-2563 ณ วิทยาเขตตรัง

Date: 
Tuesday, May 10, 2022 - 16:00