ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จำนวน ๓ อัตรา

ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จำนวน ๓ อัตรา

Date: 
Monday, April 11, 2022 - 10:15 to Saturday, April 30, 2022 - 15:30