ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จ้างเหมาบริการ : สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จ้างเหมาบริการ : สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

 

Date: 
Monday, March 28, 2022 - 16:30