ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศรับสมัครบุคคลจ้างบริการ 1 อัตรา สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ประกาศรับสมัครบุคคลจ้างบริการ 1 อัตรา  สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Date: 
Wednesday, March 9, 2022 - 15:00