ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศประกวดราคาเลขที่ 1/2565 (ครั้งที่ 2) ก่อสร้างปรับปรุงบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมติดตั้งระบบควบคุมอัจฉริยะ จำนวน 1 งาน

ประกาศประกวดราคาเลขที่ 1/2565 (ครั้งที่ 2) ก่อสร้างปรับปรุงบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมติดตั้งระบบควบคุมอัจฉริยะ จำนวน 1 งาน

Date: 
Tuesday, January 25, 2022 - 15:30