ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศรับสมัครตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๑ อัตรา

ประกาศรับสมัครตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๑ อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Wednesday, December 8, 2021 - 15:00