ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จำนวน ๕๕ อัตรา

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จำนวน ๕๕ อัตรา

Date: 
Wednesday, September 29, 2021 - 18:00