ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง : รับสมัครบุคคลจ้างบริการ 2 อัตรา

 

1. เจ้าหน้าที่จำหน่ายผลผลิต   จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานประมงพื้นฐาน        จำนวน 1 อัตรา

 

 

Date: 
Friday, September 17, 2021 - 14:45