ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศประกวดราคาเลขที่ 18/2564 รายการ ครุภัณฑ์สำหรับต้นแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาเลขที่  18/2564 รายการ ครุภัณฑ์สำหรับต้นแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง  จำนวน 1 ชุด

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Tuesday, March 30, 2021 - 16:45