ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ จำนวน ๓ อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ จำนวน ๓ อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Monday, January 11, 2021 - 11:30 to Friday, January 22, 2021 - 11:30