ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา

ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา

 

สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

 1. ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดอาคาร                   จำนวน 1  อัตรา
  1. นางสมใจ พูดเพราะ
 2. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล                          จำนวน  2  อัตรา
  1. นายอนัน เซ่งซิน
  2. นายประวัติ แสงสีจันทร์

ประจำหน่วยจัดหารายได้ (หอพัก)

 1. ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดหอพัก          จำนวน  2  อัตรา
  1. นางโสภี ห้าหยัง
  2. นางสาวจ๊ะ หัสสาคร

                            

ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด จำนวน 5 % ของค่าจ้างทั้งหมด
เพื่อค้ำประกันสัญญาในวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ แผนกพัสดุ งานบริหารกิจการทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับ

 

Date: 
Tuesday, January 5, 2021 - 16:30 to Friday, January 15, 2021 - 16:30