ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา

วันเวลารับสมัคร                                      วันที่ 28-30 ธันวาคม  2563 (ในวันเวลาราชการ 08.30-16.30น.) เฉพาะ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 15.00 น.

         วันเวลาประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก             วันที่ 30 ธันวาคม 2563

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก                       วันที่ 4 มกราคม 2564  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเล็กอาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก                     วันที่  5 มกราคม  2564

รายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน                              วันที่  6 มกราคม  2564

Date: 
Monday, December 28, 2020 - 11:30 to Friday, January 15, 2021 - 11:30