ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญชวน  บุคลากร นักศึกษา ร่วมส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมนำเสนอหรือเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1”  ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  สามารถดาวน์โหลดเอกสารและลงทะเบียนส่งบทความผ่าน   http://conference.skru.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  25 ธันวาคม  2563

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Monday, December 21, 2020 - 14:45