ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริหารตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริหารตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

Date: 
Thursday, October 15, 2020 - 17:45