ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศผลพิจารณาคุณสมบัติจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศผลพิจารณาคุณสมบัติจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน  1 อัตตรา

Date: 
Wednesday, September 30, 2020 - 17:15 to Saturday, October 31, 2020 - 17:15