ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง มทร.ศรีวิชัย ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง มทร.ศรีวิชัย ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

.

วันนี้ (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในนามตัวแทนหน่วยงาน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมกว่า ๕๐๐ คน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดตรัง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและผู้ร่วมพิธี ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล และ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมลงนามในกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการทุกภาคส่วน หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชนได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงพลังความสามัคคีของอาณาประชาราษฎร์ทุกหมู่เหล่าต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

.

แผนกประชาสัมพันธ์ งานบริหารกิจการทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตตรัง (รายงาน)

Date: 
Monday, August 24, 2020 - 10:00 to Thursday, August 31, 2023 - 10:00