ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 Thailand Research Expo 2020”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ครั้งที่ 15  ในวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอลเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ          ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ในรูปแบบ Online และ Onsite  ผ่านทางเว็ปไซต์ www.researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th  ภายในวันที่  31  กรกฎาคม  2563 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 

Date: 
Thursday, July 30, 2020 - 14:15