ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

มทร.วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ ตำแหน่งช่างเทคนิค

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Wednesday, July 22, 2020 - 12:45 to Saturday, August 8, 2020 - 12:45