ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศผลการพิจารณา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำวิทยาเขตตรัง)

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด 1,500 บาท (5 % ของค่าจ้างทั้งหมด)เพื่อค้ำประกันสัญญาในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ แผนกพัสดุ งานบริหารกิจการทั่วไป อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับ

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Tuesday, July 21, 2020 - 16:15 to Wednesday, August 5, 2020 - 16:15