ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

มทร.วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งช่างเทคนิค

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Monday, July 13, 2020 - 15:30 to Monday, July 20, 2020 - 15:30