ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

วัน เวลาและวิธีการสมัคร

          1 – 9  กรกฎาคม 2563  (ในวัน-เวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.) ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ แผนกพัสดุ งานบริหารกิจการทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

Date: 
Wednesday, July 1, 2020 - 16:45 to Monday, July 20, 2020 - 16:45