ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

มทร.วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Thursday, June 18, 2020 - 10:30 to Monday, July 6, 2020 - 10:30