ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

วัน วลา รับสมัคร   ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 มิถุนายน 2563  (ในวันเวลา  08.30 - 16.30 น.)

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก  วันพฤหัสบดี  ที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2563

รายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 

Date: 
Tuesday, June 16, 2020 - 14:30 to Sunday, August 16, 2020 - 14:30