ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ประจำสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันเวลารับสมัคร                                      วันที่ 12 – 18 มิถุนายน 2563 (ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก                  วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.  ณ สำนักงานสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก               วันศุกร์ที่  26  มิถุนายน  2563

รายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน                           วันพุธที่  1  กรกฎาคม  2563

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Friday, June 12, 2020 - 16:00 to Wednesday, July 15, 2020 - 16:00