ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ กส.3/2563 ปรับปรุงหอพักศรีตรัง 4 และ มีนกร 4 จำนวน 1 งาน