ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเลขที่ 7/2563 (ครั้งที่ 3) รายการศูนย์ฝึกปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวประกอบอาคารหลังใหม่ จำนวน 8 ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเลขที่ 7/2563 (ครั้งที่ 3) รายการศูนย์ฝึกปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวประกอบอาคารหลังใหม่ จำนวน 8 ชุด

Date: 
Tuesday, May 19, 2020 - 14:00