ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีการจัดสอบออนไลน์ โดยจะแจ้งเวลาสอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล

และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

Date: 
Monday, May 18, 2020 - 14:45 to Friday, June 5, 2020 - 14:45