ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

มทร.วิทยาเขตตรัง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดวิทย์-ประมง

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Tuesday, May 12, 2020 - 13:00 to Monday, May 18, 2020 - 13:00