ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ กส.1/2563 ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา จำนวน 1 ระบบ