ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศประกวดราคาเลขที่ 7/2563 (ครั้งที่ 2) ซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ฝึกปฏิบัติการโรงแรม

ประกาศประกวดราคาเลขที่ 7/2563 (ครั้งที่ 2) ซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ฝึกปฏิบัติการโรงแรม 

Date: 
Thursday, April 2, 2020 - 15:45