ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศประกวดราคาเลขที่ 7/2563 ซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ฝึกปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวประกอบอาคารใหม่ จำนวน 8 ชุด

ประกาศประกวดราคาเลขที่ 7/2563 ซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ฝึกปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวประกอบอาคารใหม่ จำนวน 8 ชุด

Date: 
Tuesday, March 17, 2020 - 16:15