ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา

วันเวลารับสมัคร   ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม - 24 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก  วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 

Date: 
Friday, March 13, 2020 - 08:30 to Wednesday, March 25, 2020 - 16:45