ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วันเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 - 6  มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก วันอังคาร ที่ 10  มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ตึกวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

Date: 
Wednesday, March 4, 2020 - 15:45 to Friday, March 6, 2020 - 16:30