ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่ครัวประจำครัวกินรี

วันเวลารับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 6 - 13 กุมภาพันธ์ 2563  (ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก  วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

รายละเอียดดังแนบ

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Thursday, February 6, 2020 - 09:00 to Monday, March 9, 2020 - 09:00