ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

มทร.วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ต.ช่างเทคนิค

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัด คณะวิทย์-ประมง

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Wednesday, February 5, 2020 - 13:45 to Saturday, February 15, 2020 - 13:45