ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

มทร.วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างไฟฟ้า วุฒิ ปวส. จำนวน 1 อัตรา สังกัดสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Date: 
Monday, February 3, 2020 - 16:30 to Wednesday, February 5, 2020 - 16:30